Địa ngục và Nghiệp

Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Địa ngục và Nghiệp

Post  thanh ý on Thu Jan 19, 2012 5:46 am

Kính bạch Thầy,
Lâu nay con có vài thắc mắc mà không biết hỏi ai. Nay con viết ra đây, kính xin Thầy ( hay các anh chị nào biết) từ bi giảng giải cho con ạ :

1- Theo lý "duy tâm sở hiện" hay "vạn pháp duy thức" thì tất cả mọi vật đều phát xuất ảnh hiện từ tâm, con nhớ có đọc đâu đó nói Tịnh Độ hay Ta bà cũng từ tâm con người mà ra. Nếu vậy thì địa ngục có thật không ? Và nếu địa ngục không có thật, chỉ từ tâm con người biến hiện ra, thì tại sao trong kinh lại nói đến cảnh địa ngục, và có Ngài Địa Tạng với đại nguyện " Địa ngục vị không thệ bất thành Phật,...", thưa Thầy ?
Con nhớ có lần trong một đạo tràng nọ, nhân nói về nghiệp, có người hỏi "Đức Phật có phải trả nghiệp không, qua vụ Đề Bà Đạt Đa phá Phật? Sau đó có thầy nói là "nghiệp không có thật". Rồi Thầy giảng gì lung tung, con đọc không hiểu nhưng không dám hỏi. Vậy thưa Thầy, nếu nghiệp không có thật thì tại sao trong kinh lại có câu " chúng sinh trong cõi Nam diêm phù đề này, cử chỉ động niệm gì cũng là nghiệp, là tội " ?

thanh ý

Posts : 17
Join date : 2012-01-16

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Địa ngục và Nghiệp

Post  thanh văn on Thu Jan 19, 2012 11:08 pm

Kính thưa Thầy;
Thanh Ý, các bạn thân mến;

DT thử giải thích một chút theo sự hiểu biết ít ỏi của mình, nhờ các bạn bổ túc và kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho tụi con:

Địa Ngục và Ngài Địa Tạng: khi Thanh Ý dùng đến các thành ngữ "duy tâm sở hiện", "vạn pháp duy thức", "tam giới duy tâm", "nhứt thiết duy tâm tạo"... thì có lẻ mình dùng Duy Thức Học để giải thích sẽ dể hơn. DT nghe các bài giảng về Duy Thức của Thầy nhưng không nhớ nhiều ( có khi còn nhớ lệch lạc), nhưng DT nhớ Thầy dạy: Tâm và Thức nói ở đây là A Lại Da Thức và nó tạo ra cảnh theo luật nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên chứ không phải muốn tạo cái gì cũng được.
Nếu giải thích theo tinh thần duy thức thì Địa Tạng là A Lại Da Thức. Địa là đất. Tạng là chứa. Đất chứa tất cả vật gì ném xuống nó, không phân biệt tốt xấu, dơ sạch...A Lại Da Thức cũng vậy, chứa tất cả chủng tử được tống vào, không phân biệt thiện ác.
Ngày nào A Lại Da Thức (tức Địa Tạng) còn các chủng tử xấu ác (vị không) thì ngày đó A Lại Da Thức (Địa Tạng) vẫn còn tiếp tục luân hồi (bất thành Phật) . Khi A Lại Da Thức đã sạch sẽ, sáng ngời thì A Lại Da Thức (Địa Tạng) sẽ thành Đại Viên Cảnh Trí (Phật).

dt

thanh văn
thanh văn

Posts : 25
Join date : 2012-01-01

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Ác tri thức ?

Post  thanh ý on Fri Jan 20, 2012 4:46 pm

Kính bạch Thầy,
Con chợt khởi lên 1 thắc mắc nhỏ nữa, liên quan tới câu hỏi thứ 2 của con về "Nghiệp ", nên viết vội tiếp theo kẻo mất công Thầy phải giải đáp thành nhiều lần :
Nhân nói về vụ ông Đề Bà Đạt Đa phá Phật, theo con hiểu thì có 2 loại: thiện tri thức và ác tri thức. Con nhớ mang máng có nghe trong một đạo tràng lập luận là Đề Bà Đạt Đa chỉ thị hiện làm ác tri thức để giúp Đức Phật mau đạt được giải thoát giác ngộ, cũng giống như bà Gia Du Đà La đã nhiều kiếp phát nguyện làm vợ để trợ duyên cho Đức Phật hành Bồ Tát đạo ( thiện tri thức ?) vậy.
Bạch Thầy, như vậy sự việc này có đúng không ? Kính xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con ạ.
Adida Phật

con,
Thanh Ý

thanh ý

Posts : 17
Join date : 2012-01-16

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Re: Địa ngục và Nghiệp

Post  TTS on Sun Jan 22, 2012 11:26 pm

A Di Đà Phật,
Thầy trả lời cho cô Thanh Ý:
1/ Lý "Duy tâm sở hiện" và "vạn pháp duy thức" là của trường phái Duy Thức. Lý này không nên hiểu theo nghĩa đen, tức là tâm biến hiện mọi thứ trong chớp mắt. Sự biến hiện của các pháp đều phải tuân theo luật nhân-duyên-quả, nói cách khác là chủng tử khi gặp đủ duyên thì hiện hành. Tịnh Độ hay Ta Bà cũng đều do tâm chúng sinh tạo ra, nói vậy không có nghĩa là Tịnh Độ và Ta Bà đều biến hiện ra trong nháy mắt. Tịnh Độ và Ta Bà là những cảnh giới có thật, nó là sự hiện hành, đúc kết bởi nghiệp của chúng sinh, mà tất cả nghiệp (thân, khẩu, ý) đều bắt nguồn từ Tâm (ý). Nói lại 1 cách dể hiểu hơn là các cảnh giới Tịnh Độ, Ta Bà, địa ngục đều là những cảnh giới có thật, được bắt nguồn từ tâm thức chúng sinh.
Những câu nói ngắn của chư tổ hay trong kinh luận thường làm người ta dễ hiểu lầm.
Nếu cô thấy nước Thụy Sĩ đang có thật thì nước Pháp, Đức, Mỹ cũng có thật mặc dù cô không trông thấy chúng. Địa ngục có thật bởi vì đức Phật đã từng nói chúng sinh trôi lăn trong lục đạo.
Súc sinh có thật không? Cô cứ nhìn mấy con mèo chó gà vịt thì tự biết chúng có thật hay không?
Cô tìm lại băng Ngũ thời giáo của thầy mà nghe lại. Các trường phái đạo Phật được chia làm 3 tư tưởng: Có, Không, và Duy Thức. Tư tưởng có (hữu) là của Nguyên Thủy. Tư tưởng Không là của Trung Quán (bát nhã), và Duy Thức là của phái Duy Thức. Một số người theo lý bát nhã nên nói các pháp không có thật, giống như trong Tâm Kinh Bát Nhã nói không sinh, già, bệnh, chết, cái gì cũng không hết, v.v... Nhưng cái lý không đó không phải áp dụng cho thế giới vật chất hữu tướng mà chúng ta đang sống, nó áp dụng cho thế giới tự tánh vô tướng của chân tâm.
2/ Vụ Đề bà đạt Đa phá Phật, đây không phải là chuyện trả nghiệp, mà là một sự ganh ghét tạo nghiệp xấu của Đề Bà. Tuy nhiên đức Phật có trả nghiệp, khi ngài phải ăn cám ngựa, khi ngài bị nhức đầu 3 ngày, khi ngài bị cô Tôn đà lợi vu oan có chửa, v.v... Chính ngay trong các kinh, đức Phật đã nói rõ ràng Ta bị như vậy là vì trong tiền kiếp Ta đã làm như vậy, như vậy...
Nghiệp (karma) là gì? là những hành động phát xuất từ thân, khẩu, ý, chúng được thâu giữ vào Alaya dưới hình thức chủng tử. Để rồi sau này chín mùi trổ ra quả. Nghiệp quả chính là sự chín mùi của nghiệp nhân. Nếu cô thấy những hành động của cô có thật thì cô biết là Nghiệp có thật. Không nên hiểu lầm lý Không của Bát Nhã mà tạo nghiệp. Cô có thể giết người rồi nói là sự giết của tôi không có thật chăng? Cô sẽ vào tù, rồi kiếp sau tái sinh trong địa ngục. Và khi đó cô có nói là địa ngục không có thật chăng?
Tóm lại kinh nói đúng, tất cả chúng sinh trong cõi Ta bà này vì tâm vô minh nên cử chỉ động niệm đều tạo nghiệp, và do tạo nghiệp nên mới bị nghiệp dẫn đi tái sinh qua lại trong 6 đường, trở lại để trả nghiệp cũ và tạo nghiệp mới. Đến khi nào tu hành chứng quả Alahán, đắc Lậu tận thông, tức là sạch hết nghiệp thì mới giải thoát sinh tử.

- Việc nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức hay ác tri thức, đây chỉ là 2 cách nhìn, hay 2 quan niệm khác nhau của Nam tông và Đại thừa. Theo Nam tông thì Đề Bà đơn giản là người xấu ác luôn tìm cách hại Phật.
Chữ thiện và ác tri thức là của Đại thừa. Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật thọ ký cho Đề Bà sau này sẽ thành Phật. Vì lý do này mà Đại thừa xem Đề Bà là 1 ác tri thức (tức là 1 người bạn ác). Theo cách nhìn của Đại Thừa (ĐT), thì người tốt cũng giúp mình tu, mà người xấu ác cũng giúp mình tu. Do đó người tốt hay xấu đều là bạn (tri thức) cả. Đây là 1 lối nhìn viên dung hay bất nhị (không phân chia tốt xấu).
Do đó cô xem Đề Bà là 1 người xấu cũng đúng, vì xét theo hành vi mà nói.
Hoặc xem Đề Bà người tốt "cũng được", nếu đứng trên quan niệm của ĐT.
Tuy nhiên nói nhờ Đề Bà mà Phật mau giác ngộ thì không đúng, bởi vì Phật giác ngộ nhờ tu thiền định chứng quả. Đề Bà không liên quan gì tới sự chứng ngộ của Phật. Và Đề Bà chỉ hại Phật sau khi Ngài đã thành Phật rồi.
Chuyện Gia Du Đà La phát nguyện làm vợ để trợ duyên cho đức Phật hành bồ tát đạo cũng là 1 quan niệm riêng của Đại Thừa. Đối với Nam Tông thì Gia Du và đức Phật chỉ đơn giản là có nhân duyên vợ chồng từ nhiều kiếp mà thôi.
Cô hỏi thầy sự việc này có đúng không??? Đúng hay không chỉ là tương đối 50%, tùy theo cô đứng ở phái nào. Vạn pháp duy thức ! sự vật nó ảnh hiện tùy theo sự nhận thức của cô. Nếu cô theo ĐT thì cô sẽ thấy sự việc như vầy. Nếu cô theo Nam tông thì cô sẽ thấy sự việc như thế khác.
Lời khuyên của thầy là thấy sự việc như thế nào mà tâm mình được yên ổn, không tranh luận phải trái hơn thua, bởi vì tất cả đều tương đối. Phật Pháp bất định pháp, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng.

Thầy

TTS
TTS

Posts : 19
Join date : 2012-01-03

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Địa ngục và Nghiệp

Post  thanh văn on Mon Jan 23, 2012 1:21 am

Kính bạch Thầy;

Con thành tâm cảm niệm ơn đức của Thầy, đã viết cho tụi con một bài pháp dài vào ngày cuối năm. Bài pháp quá tuyệt vời, làm con sáng tỏ thêm về Tánh Có, Tánh Không....Con rất thích nghe Thầy giảng Duy Thức. Con ước mong một ngày nào đó hội đủ duyên lành để Thầy giảng Duy Thức lại một lần nữa với phương pháp mới (slide show), con nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội.

Cám ơn Thanh Ý đã nêu câu hỏi. Nhờ vậy mà mọi người được hưởng bài pháp cuối năm của Thầy.

Adida Phật
dt
thanh văn
thanh văn

Posts : 25
Join date : 2012-01-01

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Re: Địa ngục và Nghiệp

Post  thanhluong on Mon Jan 23, 2012 3:35 am

Kính bạch Thầy ,
Các bạn đạo thân thương,

Đầu năm con xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, sống lâu , các bạn đạo tu tập tinh tấn .
Con xin cám ơn Thầy đã từ bi cho chúng con một bài pháp thật là cô đọng gồm những vấn đề mà chúng con vẫn còn rất là " lạng quạng ".

Hoan hô ý kiến chị Diệu Thới xin Thầy giảng lại Duy Thức học , con xin Thầy xét duyệt ý kiến này (-:

Adida Phật
tl

thanhluong

Posts : 8
Join date : 2012-01-13

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Re: Địa ngục và Nghiệp

Post  thanh ý on Mon Jan 23, 2012 9:09 am

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy,
Con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp những khúc mắc của con rất rõ ràng, khiến cho con "vỡ" ra được nhiều điều, nhất là về sự khác biệt giữa 2 hệ tư tưởng Nam Tông và Bắc Tông, những điều mà lâu nay con chỉ nghe người khác nói vậy thì biết vậy ( ví dụ như thiện và ác tri thức), chứ không biết tư duy hay tìm hiểu xem tại sao lại như vậy. Cũng như con xin luôn ghi nhớ lời khuyên quí báu của Thầy ở phần cuối.
Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm ạ.
Adida Phật

con,
Thanh Ý

thanh ý

Posts : 17
Join date : 2012-01-16

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Re: Địa ngục và Nghiệp

Post  Thanh Tuyền on Thu Aug 30, 2018 4:24 pm

Kính bạch Thầy,

Con rất biết ơn Thầy về bài Pháp ngắn, rất sâu sắc và cô đọng này, giúp con sáng ra hơn hẳn. Lâu nay con tự hỏi “nếu địa ngục cũng là 1 cảnh giới của tâm thức thì tại sao biết vậy mà nó vẫn còn đó?”.
Đọc xong bài Pháp của Thầy, con rất vui ạ ❗️❤️
Tạ ơn Thầy, biết ơn Cô Thanh Ý đã có câu hỏi hay ạ!

Kính chúc Thầy sức khoẻ, an lạc, trụ thế với chúng con!

A Di Đà Phật.

Con,
TT.
Thanh Tuyền
Thanh Tuyền

Posts : 2
Join date : 2018-08-29

Back to top Go down

Địa ngục và Nghiệp Empty Re: Địa ngục và Nghiệp

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum